Med sitt nya program för spårbearbetning så utökar Gühring sin produktportfölj med standardverktyg för svarvning. Man kompletterar sitt väldigt omfattande program av roterande skärverktyg som är vida känt i världen med ett program innehållande verktyg för spår- och stickbearbetning. Spårbearbetningsprogrammet innehåller typ 104/106 systemet för invändig och axiell spårsvarvning för små hål samt typ 305 systemet för utvändig/invändig och axiell spårsvarvning upp till ett spårdjup på 5mm.

Gühring är därmed i en position där man kan erbjuda ett komplett bearbetningssystem för svarvning av små diametrar. Utöver de sedan tidigare befintliga artiklar för borrning, brotschning och fräsning osv utökas nu Gührings produktprogram med verktyg för bearbetning inom profilsvarvning, spårstickning och gängning.

Industrier och användare

Tillsammans med ett mycket omfattande standardsortiment av hållare och skär erbjuder Gühring även specialverktyg för kostnadseffektiva lösningar.

Med Gührings spårbearbetningsprogram så stärks positionen som en helhetsleverantör till verkstadsindustrin, helt enligt mottot ”Allt från en leverantör”. Detta gäller vid små såväl som vid medelstora serier men också för kundspecifika speciallösningar vid volymproduktion. Med egen tillverkning – från hårdmetall till beläggning – och med kundservice av egna produktspecialister så blir Gührings program för spårbearbetning unikt.

Gührings fördelar:

  • Kostnadseffektiv produktion
  • Maximal noggrannhet
  • Stor flexibilitet vad gäller specialverktyg
  • Snabba svar och korta leveranstider
  • Hög kvalitet tack vare egen tillverkning till 100%