Med den trådlösa sändaren FTW kan nu signaler från SCHUNKs kraft- och momentgivare FT-Nano skickas till exempelvis överordnade styrsystem.

En kraft- och momentgivare mäter kraft och moment i tre dimensioner; x, y, och z. FT-Nano är en av världens minsta givare och kan tack vare dess kompakta inbyggnadsstorlek byggas in i de flesta applikationer. Med den nya sändaren FTW kan signaler skickas från både FT-Nano samt FT-mini. Sändaren FTW drivs med hjälp av ett batteri och kan med fördel användas i mobila applikationer där kraft- och momentsignaler behöver skickas i realtid.

FTW finns att tillgå i två olika storlekar och där data från 3 till 6 givare kan skickas samtidigt.

All kommunikation sker via standarden IEEE 802.11a/b/g/n (2.4 GHz eller 5.0 GHz) och sändaren kan integreras i befintliga trådlösa nätverk. Exempel på optimala avstånd är 30 meter inomhus och upp till 100 meter utomhus.