Glamox Luxo Lighting är en ledande leverantör av belysningslösningar för den professionella byggmarknaden och erbjuder ett komplett produktsortiment för skolor, sjukvårdsinrättningar, kommersiella och industriella byggnader, detaljhandel, hotell och restauranger.

Moderna produkter och lösningar

Produkterna är konstruerade för enkelt montage, med moderna elektroniska komponenter och ljuskällor för bästa energieffektivitet och ekonomi. Deras belysningslösningar bidrar till att skapa en upplevelse av bekväm, flexibel och stimulerande arbetsmiljö, ökad effektivitet och prestanda samtidigt som man tar hand om individens behov.

Göran Tinglöv, teknisk chef på Glamox Luxo berättar:
– För en betydande volym av våra produkter används bockade och lackerade plåtsvep som bärare av belysningskomponenterna. Då ungefär 90 % av volymen styrs av kundorder och marknaden efterfrågar snabba leveranstider, är flexibilitet, korta genomloppstider och säkerställd leveransförmåga viktiga konkurrensmedel.

Innan investeringen genomfördes, undersöktes flera maskinalternativ och leverantörer. Efter en gedigen förstudie föll valet på Din Maskin som leverantör, till stor del beroende på en tilltalande och utrymmeseffektiv layout, men också på goda erfarenheter av Din Maskin som leverantör i de lägen som problem uppstår. Problem inträffar förr eller senare med komplexa anläggningar menar Göran, och då är det viktigt med en leverantör som har stora muskler i form av en kunnig och tillgänglig serviceorganisation.

Utrustningen som Glamox Luxo Lighting nu har investerat i är en Prima-Power EBe4 bockautomat. Maskinen är helt servodriven och är i den nya serie 4 med ännu fler programmerbara axlar vilket ger ett överlägset bockresultat.

Maskinen är utrustad med dubbla PCD laddbord för största möjliga flexibilitet när det gäller kit- och kökörningar.  Den flexibla laddningsroboten plockar råämnen och centrerar dessa under tiden föregående detalj bockas vilket gör att växlingstiden är minimal.

Efter bockningen går den färdiga detaljen vidare för stapling som sker med robot. Automatiskt gripdonsbyte m.m. ger största möjliga flexibilitet för att ta hand om de färdigbockade detaljerna. Maskinen har det nya och användarvänliga Tulus Bend som HMI.

För ytterligare info om bockautomater kontakta en säljare på Din Maskin på 0370-693400 eller besök dinmaskin.se.