Som världsledande leverantör av verktyg och verktygslösningar till metallbearbetningsindustrin har Sandvik Coromant i många år varit aktiv pådrivare av automatiserad tillverkning, i såväl kunders produktion som i sin egen. Företagets största tillverkningsenhet ligger i Gimo, Uppland, och när behovet konstaterades att lyfta automationsnivån ytterligare ett steg för att öka utnyttjandegraden och produktiviteten vid tillverkningen av svarvbommar var lösningen en helautomatiserad produktionscell.