I samband med Högskolan Västs 25-årsfirande förra året överlämnade GKN Aerospace ett 10-årigt stipendium som ska uppmärksamma och belöna särskilda och innovativa samverkansinsatser som kommit till praktisk nytta för både högskolan och industrin. Under gårdagens julmingel på högskolan var det så dags för den första stipendiaten att utses.

Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN, fanns på plats för att överlämna diplom och check på 15 000 kr.

– Årets stipendiat har tillämpat forskning inom flygmotorer inom ett helt annat område – inom biogasområdet. Han har använt metoden termisk sprutning* på de knivar som mal ner rötmaterial vid biogasproduktion vilket innebär en betydligt längre livslängd och hållbarhet för dessa. Stort grattis Stefan Björklund!

Stefan Björklund är utvecklingsingenjör knuten till högskolans forskningsmiljö inom produktionsteknik. Han är ansvarig för verkstaden på Produktionstekniskt Centrum och arbetar företrädesvis med processen termisk sprutning.

– Stort tack! Termisk sprutning är en relativt okänd metod så jag ser stora möjligheter att hitta ytterligare användningsområden där den kan göra stor nytta.

*Termisk sprutning är en ytbeläggningsprocess som innebär att man vid mycket höga temperaturer sprutar skyddslager av exempelvis keramiska material på metallytor. I flygmotorer belägger man ett stort antal komponenter bland annat för att de ska kunna stå emot hettan i motorn under flygning. Man belägger också delar till gasturbiner i elkraftverk med termisk sprutning.