Mätbranschen går mot allt mer användarvänliga applikationer för att göra det enklare för slutanvändaren. Det framgick tydligt på årets Elmia Subcontractor.

Tryck här för att läsa artikeln