Alfa Lavals industriella luftkylare i Arctigo-sortimentet har nu kompletterats med en dubbelblåsande version – Alfa Laval Arctigo ID. Det senaste tillskottet till produktfamiljen kompletterar Alfa Lavals sortiment för kylning och frysning för medelstora och stora tillämpningar.

Hög effektivitet och optimerade klimatförhållanden är de viktigaste drivkrafterna för utvecklingen av Alfa Lavals industriella luftkylare Arctigo. Tack vare nya Arctigo ID har det redan breda utbudet blivit ännu mer mångsidigt då det även omfattar kylbehoven för kylrum med dess högre krav på lämplig arbetsmiljö och andra känsliga applikationer. En uppskattad egenskap hos ID-versionen är möjligheten till mycket låga ljudnivåer. Tillsammans med den bredare och mjukare luftströmmen – tack vare det dubbla luftutsläppet – ger detta en enhet som lämpar sig optimalt för kylrum som människor arbetar i.

En lång rad fördelar

Det kompletta Arctigo-sortimentet kan tillgodose kylkraven i varje steg av kundens process för att förvara färska och frysta produkter med högt eller lågt fuktinnehåll vid optimala förhållanden i temperaturer från 10 °C till -40 °C. Det modulära konceptet, med åtta olika kylarblocksmoduler för enkelt luftutsläpp och tre olika för dubbelt luftutsläpp, kan kombineras med olika konstruktionsvarianter, fläkttyper och andra designalternativ.

 • Optimal energieffektivitet
 • Lättanvänd programvara för temperaturval och konfiguration
 • Modulärt koncept, enkelt att installera och underhålla
 • En enda leverantör med en global serviceorganisation och support på lokala språk

 Arctigo-luftkylarna är konstruerade med en tillämpningsinriktad metod för att skapa den optimala utformningen för industriella applikationer: från djupfrysning och kylförvaring i industrilokaler, kylning i slakterier och utrymmen för fisk- och köttbearbetning till klimatreglering i lagerlokaler för färska livsmedel.

 Arctigo ID – snabba fakta

 • Fyrkantig coil-geometri
 • 1 till 5 fläktar, fläktdiameter 450, 500 och 630 mm
 • Med genomblåsning
 • Kapacitetsområde från 3 upp till 110 kW
 • Luftvolymer 4 000 upp till 50 000 m3/h
 • Gångjärnsförsedda sidopaneler och dropptråg
 • Korrosionsbeständiga material och inbyggt överhettningsskydd (clikson)
 • Alla värmeväxlare är läckagetestade med torr luft
 • Prestanda certifierad av Eurovent