Dormer Pramet har utökat sitt befintliga sortiment pressgängtappar med de nya gängformerna MF, UNC och UNF, plus att även kylkanaltappar har tillkommit.

Dormers presstappar är ett pålitligt alternativ, som erbjuder såväl dynamisk styrka som hög dimensionell exakthet. Det kompletta programmet omfattar utföranden och gängtyper som täcker huvuddelen av alla applikationer och material i de flesta industrisegment.

De fem nya typerna, som ingår i produktlanseringen i november 2016, erbjuder större exakthet och ger starkare gängor än vad som uppnås med skärande tappar och klarar dessutom fler gängor per tapp under rätt förhållanden.

Tapparna är gjorda av kobolt legerat snabbstål (HSS-E) och lämnar en mycket slät och stark gänga efter sig samtidigt som de genom sin starka konstruktion minskar risken för verktygsbrott betydligt.

Tapparna finns belagda med Titannitrid (TiN) eller Titankarbonitrid (TiCN), som reducerar vridmomentet tack vare lägre friktion samtidigt som gängytan blir slätare än med en skärande tapp. Äntringsfasens geometri har förbättrats med avseende på äntringsförmåga och slitstyrka och finns i två varianter; för bottenhål, respektive för genomgående hål.

Dessutom har Dormer Pramet lanserat ett omfattande program med gängtappar i solid hårdmetall för gängning av härdade material samt andra svårbearbetade material.

Det blir hela tiden vanligare att man använder härdade material i industriella processer, vilket gör behovet större av skärande verktyg som kan fungera under extrema förhållanden.

Därför har vi utvecklat fem nya produkttyper för gängning upp till 3xD under varumärket Dormer.

De nya hårdmetallgängtapparna är en del av den andra produktlanseringen 2016 och tapparna har ett artikelnummer som börjar med T2XX.

Gängtapparna är rekommenderade att användas i härdade material upp till 63 HRC och då med bra prestanda, produktivitet och livslängd, även vid höga skärhastigheter.

Gängtapparna i T2xx-familjen klarar skärhastigheter som ligger tre gånger högre än för en gängtapp av HSS-E stål. De har dessutom en mycket stark utformning som minskar risken för tappbrott.

Du kan välja mellan tre olika utföranden; rakspåriga tappar, spiralspårstappar eller pressgängtappar med antingen titankarbonitrid-beläggning (TiCN) eller Super-B (TiAlN + WC/C) beläggning. Vissa typer har även invändiga kylkanaler.