Salvagnini knöt an till mässans genomgående tema, ”Industri 4.0”. Vi premiärvisade många nyheter, berättar Björn Ahlqvist, VD för Salvagnini Scandinavia som var på plats i Salvagninis stora monter. Bl.a. den nya produktiva processlösningen ”FLEXCELL”, bestående av den kompakta P2lean panelbockningsmaskin och B3 ATA kantpress som jobbar tillsammans, där programmen genereras automatiskt via Salvagnini ”OPS” system, antingen till panelbockningsmaskinen eller till kantpressen, eller till båda där de första bockarna görs i panelbockningsmaskinen för att sedan kompletterings bockas i kantpressen. Mjukvaran genererar automatiskt och för över programmet till den maskin som är bäst lämpad, vilka tillsammans ska ge en effektiv cellhantering och ökar produktionseffektiviteten och användarvänligheten, fortsätter Björn.

”ATA”, vilket står för ”Automatic Tool Adjustment”, (automatisk verktygsinställning) är en flexibel option för Salvagninis kantpressprogram, där positioneringen för överstansen automatiskt programmeras och justerar verktygslängden helt automatiskt på bara några få sekunder, vilket i sin tur möjliggör enstyckstillverkning (”Kit-prodution”).

– Med panelbockningsmaskinens automatiska inställning av verktygen (”ABA”) liksom den på kantpressen, innebär den en process utan omställningstid. 

Detta system möjliggör även att man kan producera parametriska detaljer, enstycksdetaljer eller till och med ”kit-produktion”(enstyckstillverkning).

– Programmen genereras automatiskt och det som ska bockas kommer i speciella kit till bockningsprocessen. Operatören scannar detaljernas QR-koder och får därmed i klartext reda på vilken maskin som är bäst lämpad att bocka i. Därmed blir tillverkningen optimerad, fortsätter Björn Ahlqvist.

I ”Flexcell” visade Salvagnini även L5 fiberlaser i en 4 kW version, helt automatiserad med det nya automatiska in- & utmatningsutrustningen ”ADL_L”, i kombination av Salvagninis unika självprogrammerade plockrobotar, ”MCL – sortering/staplingsutrustning”. Det är en helt obemannad produktionsenhet, där man även kan märka upp de skurna detaljerna, för att gå vidare ”down-stream” till nästa process i det nya ”Flexcell” tänket.

Just L5 har ytterligare optimerat skärbanorna tack vare utvecklingen av den högdynamiska kompassen och den senaste tekniken, ”on-fly grid” skärning. Dessutom innehåller maskinen viktiga, nya tekniska innovationer inom skärande process, till exempel den nya ”APC – Adaptive Piercing Control”, vilket dramatiskt minskar den totala tiden för bearbetning, även ”AVS”, ett vision system med en kamera placerad nära skärhuvudet, för en snabb och exakt referering av detaljer, hål bilder, präglingar etc., för en exakt skärning.

Salvagnini premiärvisade också för första gången på Euroblech i Hannover den helautomatiska kompakta Stans-, klipp & panelbockningslinjen S4Xe.30 + P4l-2520 med en ny typ av vändbord av materialet mellan stansmaskin och panelbockningsmaskinen, för ett smart och effektivt tillverkningsflöde av stansade och bockade detaljer, utan någon omställningstid.

Det innebär det senaste inom panelbockningstekniken och modellen P4l-2520, har både en högre bockhöjd (203 mm) och en lägre energiförbrukning vilken är i snitt på cirka 10 kW, berättar Björn. Våra panelbockningsmaskiner utvecklas i allt snabbare takt med många nya optioner som har kommit fram genom våra samarbete med våra kunder.

”Vi har mellan 80 – 85 % av den totala världsmarknaden av just enbart panelbockningsmaskiner och kommer i år att leverera upp emot 175-180 panelbocknings-
maskiner, i varierande storlekar av våra 12 olika modeller”.

P4l-2520 är som våra modeller flexibel och är helt automatisk, med den nya patenterade teknologin MAC 2.0 utlovas garanterat att den första delen alltid blir rätt, eftersom maskinen automatiskt adapterar och kompenserar materiella variationer i bockningscykeln.

– Panelbockningsmaskinen P4l-2520 står i linje med S4Xe.30 stans- & klippcenter i kompakt utförande med en ny snabbare modell av vändbord, informerar Björn.

-Vidare så visade vi ytterligare en nyhet som hade ”Världspremiär” och det var den lilla panelbockningsmaskinen i familjen, P1, som även den nu har det så effektiva ”ABA” systemet, vilket innebär en helt automatisk inställning av bockningssegmenten på ett par sekunder (oftast i ”masked time”), vilket innebär även här en möjlighet till enstyckstillverkning, då den ställer helt automatiskt in sig själv efter det program som detaljen skall bockas till. Detta är den lilla i familjen, som även den tar sig ett steg upp i möjligheternas tid.”

– ”Som helhet vill vi och vi arbetar mer tillsammans med våra kunder, där vi rådgör och anpassar förslag som skräddarsys till de olika inriktningar man befinner sig i och därmed fungerar lite mer som ”Dr. business” och under dessa dagar har vi fått väldigt god respons.
Vi ser framtiden an med nya projekt med våra befintliga som nya kunder och därmed nya möjligheter, avslutar Björn”.