För att öka tillgängligheten gentemot våra kunder finns nu möjligheten att skapa 3D CAD-filer för kundunika bälgar direkt på Damaskus Maskinskydds hemsida.

Damaskus Maskinskydd AB har marknadsfört och sålt bälgar och damasker sedan 1978, vilket gör deras erfarenhet gedigen. Nu har en bälgkonfigurator implementerats på deras hemsida vilket innebär att kunderna kan skapa 3D CAD-filer för sin unika bälg direkt på hemsidan. Kunden fyller i de mått på bälgen som applikation kräver och spara därefter ner 3D-filen.

– Vår bälgkonfigurator erbjuder 3D CAD ritningar för både cylindriskt- och koniskt-formade bälgar, säger VD Peter Almqvist.

Bälgkonfiguratorn har tagits fram tillsammans med Solid Components, och 3D-ritningarna kan sparas ned i flertalet olika format.

– Detta ligger helt i linje med vår satsning mot segmentet OEM-kunder. Den inleddes förra året då vi ställde ut på Elmia Subcontractor för första gången, och vi är otroligt förväntansfulla på var mässan kommer att erbjuda i år, avslutar Peter Almqvist.