HORN har utvecklat ett omfattande fräsprogram för bearbetning av Titanmaterial såsom Ti6Al4V. Med skarpa skäreggar, positiv skärvinkel, stor frivinkel och polerade skäreggar är dessa fräsar utformade för att övervinna de största problemen under bearbetning av Titan.

Den TSTK sorten som HORN har utvecklat är speciellt avsedd för bearbetning i titan i flyg-, rymd- och medicinindustrin. Fräsarna har bra tribologiska egenskaper och högtemperaturtålighet vilket ger en minimal värmeöverföring och fungerar som ett slags värmesköld. En annan viktig aspekt vid utvecklingen av dessa pinnfräsar var att de måste ha olika lika spiralvinklar och ojämn delning. Detta för att säkerställa en mjuk och jämn bearbetning samtidigt som man undviker vibrationen. En riklig mängd av kylvatten är viktigt vid bearbetning av titan.

HORNs nya pinnfräsprogram för titan omfattar fräsar från diameter Ø 2 mm till Ø 20 mm, 4-skärig eller 5-skäriga med skärlängd 2xD eller 3xD.