Strategiska investeringar och en medveten satsning på fåstycksproduktion har gett JS Maskin AB vind i segeln. Med fullmatad orderstock går de nu upp i tvåskift.