Ny ägare och VD är Flemming Hjort, mångårig ägare och direktör för Masentia A/S, Danmark (tidigare A-V-N Maskin AS). Masentia är ett 50 år gammalt familjeägt företag med stolta traditioner inom försäljning av verktygsmaskiner i Danmark. Företaget har ca 40 medarbetare och är i Danmark återförsäljare av bl.a. GF Machining Solutions (Agie, Charmilles och Mikron). Vänligen läs mer på www.masentia.com.

Det har länge varit Masentias vision att växa geografiskt och med ett köp av TL MaskinPartner etableras nu en stark plattform i Norden och då primärt i Sverige. “Genom att förena våra krafter inom försäljning, applikation och service kan vi erbjuda en bred palett av maskin- lösningar och tjänster” säger Flemming Hjort

Det är viktigt att betona att det inte blir några förändringar i övrigt. “Våra duktiga medarbetare är desamma och adress och telefonnummer förblir oförändrade”.

“Det är vår uppriktiga förhoppning att du ser positivt på denna förändring. Flemming som ny ägare kommer gå ödmjukt in i den nya uppgiften inför mötet med TL MaskinPartners trogna kunder och leverantörer” avslutar Flemming