HORN Supermini typ 105 i nya högpresterande varianter med ny beläggning, nytt substrat och ny mikrogeometri, sätter den nya standarden för svarvning av hål mellan diameter 0,2 mm till 6,8 mm.

Vårt svar på önskemål från våra kunder som brottas med högre och högre procentandel av rostfritt/höglegerade/inhomogena stål och som vill öka sin produktivitet. Supermini Typ 105 verktygssystemet erbjuder mer än 1500 varianter för många olika bearbetningsuppgifter såsom svarvning, spårsvarvning, fasning, för avstickning, gängning, axiell spårstickning, finsvarvning, planing och chiphyvling ned till de allra minsta diametrarna.

Betydande livslängdsökning med EG35.

Jämförelser med existerande substrat och beläggningar utfördes i samband med omfattande tester och dessa visar att den nya lösningen gav en förbättring av livslängden. Nästa steg blev att hos kunder testa denna nya högpresterande supermini skäret. De dokumenterade fälttesterna visar att den nya EG35 är betydligt bättre.

I materialet Co28Cr6Mo0,2C med stäckgräns 1000 N/mm2 blev livslängden 60 % bättre, vid test i materialet 11SMN30+C ökade livslängden med 100 % och i materialet 40CrMoV13-9 var livslängdsökningen ännu mera jämfört med konkurrerande skär.