Ultimaker, den ledande tillverkaren av desktop 3D-skrivare, meddelade 18 Oktober att nästa generation 3D-skrivare, Ultimaker 3, snart finns tillgänglig över hela världen. Ultimaker 3 möjliggör full designfrihet för användaren genom förmågan att skriva ut komplexa geometrier som tidigare inte har varit möjliga. Genom att integrera hårdvara, mjukvara och materialkonfiguration säkerställs ett effektivt arbetsflöde och möjliggör bästa utskriftsresultat. Med Ultimaker 3 blir professionell och tillförlitlig 3D-utskrift tillgänglig för nätverksuppkopplade användare i organisationen. Nyckelfunktionerna för Ultimaker 3 är:

  • Full designfrihet tack vare Ultimaker 3-modellens dubbla materialextrudering. De nya skrivarna är kapabla att skriva ut vattenlösligt stödmaterial samt en rad andra material, till en början PLA, ABS, CPE, Nylon, vattenlöslig PVA och tvåfärgsutskrift. Det möjliggör att design inte längre begränsas och öppnar upp för fler möjligheter till kreativitet och innovation.
  • Hög driftsäkerhet och maximal prestanda genom Ultimakers nya design av skrivarhuvud.

Ultimaker introducerar utbytbara skrivarhuvuden, Print Cores, som är optimerade för Ultimakers egna material. Detta medför högre driftsäkerhet och utskriftskvalitet och ger användaren möjlighet att enkelt byta material med skrivarhuvuden anpassade för ett specifikt materials egenskaper. För maximal flexibilitet är det fortfarande möjligt att använda tredjepartsmaterial.

  • Förbättrad automatisering som spar tid och minskar felkällor i utskriftsförberedelserna. Ultimaker introducerar en smart materialidentifiering genom NFC-teknik, som ställer in skrivaren automatiskt till bästa möjliga inställningar för varje specifikt material. Ultimaker 3 har också en aktiv kalibrering av byggplattformen och dessa två funktioner bidrar till att konsistenta och tillförlitliga utskriftsresultat uppnås.
  • Avancerad uppkopplingsmöjlighet genom Wifi, Ethernet och USB görs skrivarna lättillgängliga över hela organisationen. En inbyggd kamera direktkopplad till den öppna mjukvaran CURA gör det möjligt att övervaka utskrifterna. Detta underlättar och effektiviserar arbetsflödet för användarna.

“Vårt team arbetar kontinuerligt med att utveckla 3D-skrivarmarknaden, och Ultimaker 3 representerar tre år av utveckling med målet att leverera en produkt som tillgodoser behovet för verksamheter med höga krav”, säger Jos Burger, VD för Ultimaker. “3D-skrivare har historiskt sett nyttjats av företag för enkel prototypframtagning och produktion i mindre serier. Den utökade funktionaliteten hos Ultimaker 3 introducerar ett brett utbud av nya applikationer som vi är glada över att få placera i händerna på yrkesprofessionella som kan dra nytta av fördelarna med 3D Printing.”

Daniel Ljungstig, VD för 3DVerkstan tillägger ”De växande kraven från både företag, industri och utbildningssektor kan nu mötas på ett mer tillgängligt och lätthanterligt sätt än tidigare tack vare den nya modellen. Den medför en större designfrihet som tidigare har varit en av de största skillnaderna mellan desktop 3D-skrivare och de större betydligt dyrare 3D-skrivare som finns på marknaden idag.”