Att fräsa stål inom ISO P-materialklassen innebär en del utmaningar. Svåra verktygsvägar och värmevariationer, i kombination med sega eller “kletande” material, innebär att produktionsingenjörerna länge har kämpat för att optimera stålfräsningen. Under senare år har PVS-sorter (med fysikalisk ångdeponering) visat sig vara ett populärt val, med de kan också påverkas (beroende på applikation) av sprickbildning och/eller urflisning av egglinjen.