NKC Manufacturing Sweden AB i Göteborg köpte Hållarfabriken av SKF 2011, idag har verksamheten utvecklats och de senaste åren har stort fokus legat på automatisering av de olika tillverkningsprocesserna. Som ett led i detta arbete har man nu investerat i en Chinfong 4-pelarpress modell SC1-260 utrustad med transfermatare från Olsons Maskinservice AB.

Chinfongs pressmodell SC1-260 är en mycket stabil 4-pelarpress med enkel vevstake. Pressen utrustas med Olsons Maskinservices styrsystem för automatpressar, Flexi 5 Prog, med operatörsinterface på arm vid operatörsplatsen. I leveransen ingår även en specialanpassad transfer för in- och utmatning av detaljer i pressen.

Leveransen inkluderar fullt produktionstest hos Olsons Maskinservice i Vingåker innan installation, igångkörning och utbildning på plats i Göteborg.