Breddningen av produktserien Optiv Performance ökar användningsmöjligheterna med ett större mätområde

Hexagon Manufacturing Intelligence är en ledande leverantör av lösningar inom metrologi och tillverkning. Nu lanserar de nya koordinatmätmaskiner med multisensorteknik, Optiv Performance 663 och 664 Dual Z.

Multisensortekniken i produktserien Optiv Performance gör att många olika sensorer kan användas för mätning och skanning, både med och utan beröring, i ett och samma system. Arbetsstyckets olika egenskaper kan inspekteras av en lämplig sensor utan att arbetsstycket måste flyttas, vilket sparar värdefull mättid.

De nya koordinatmätmaskinerna är baserade på samma teknik som den enormt framgångsrika Optiv Performance 443. De har en robust granitkonstruktion, precisa mekaniska, linjära gejdrar på alla axlar, precisionsdrivning utan vändsprång samt integrerad temperaturkompensation. Det ger en nivå av strukturell kvalitet som innebär att maskinerna kan användas nära produktionen. Optiv Performance 663 har ett mätområde på 610 x 610 x 305 mm och Optiv Performance 664 har en räckvidd i Z-riktningen på upp till 405 mm. Med de nya koordinatmätmaskinerna kan en ännu större variation av delar inspekteras.

För att garantera en optimal användning av hela mätvolymen kan de nya modellerna av Optiv Performance utrustas med Hexagons Optiv Dual Z. De har då två oberoende vertikala axlar för de optiska och taktila sensorerna. Det förebygger att den inaktiva sensorn påverkar maskinens rörelser. Egenskaperna inuti arbetsstycket är fortfarande tillgängliga för lättare delprogrammering och risken för kollisioner är minimal. Tekniken Optiv Dual Z gör det även möjligt att använda ett motoriserat indexerbart mäthuvud för den taktila sensorn.

Optiv Performance 663 och 664 Dual Z har även en enkel och snabb lösning för mätuppgifter som omfattar arbetsstycken med symmetrisk rotation. Element som är fördelade runt arbetsstyckets omkrets görs tillgängliga genom att montera arbetsstycket på ett rotationsbord. Med alternativet Optiv Dual Rotary kan hela den roterande axeln vrida sig på en extra axel.

”Våra kunder efterfrågar i allt högre utsträckning mångsidig utrustning och de nya modellerna Optiv Performance 663 och 664 Dual Z skapades för att uppfylla just det behovet”, berättar Wolfram Fröhlich som är Commercial Product Manager på Hexagon Manufacturing Intelligence. ”Det är ett framtidssäkrat mätsystem som kan hantera många olika mät- och testningsuppgifter. De innovativa alternativen Optiv Dual Z och Optiv Dual Rotary hjälper användarna av koordinatmätmaskiner att hitta optimala positioner för sensorer och arbetsstycke så att mätningar som överskrider dagens begränsningar kan utföras.”

Som tillval till Optiv Performance 663 och 664 Dual Z finns dessutom Hexagons övervakningssystem för koordinatmätmaskiner – MMS PULSE. Med ett nätverk av sensorer för att övervaka temperatur, vibrationer, luftfuktighet och maskinstatus ger MMS PULSE maskinoperatörerna en mer fullständig bild av vilken miljö som resultatet uppnås i.

Koordinatmätmaskinerna Optiv Performance 663 och 664 Dual Z finns i handeln överallt i världen från och med idag. Du kan få mer information hos din lokala försäljare eller representant för Hexagon.