Från och med Augusti 2016 kommer Olsons Maskinservice AB inte längre att marknadsföra eller sälja ZANI pressar och SERVOPRESSE bandanläggningar. Utförandet av service och försäljningen av reservdelar för dessa fabrikat kommer dock självklart att fortsätta.

Anledningen till detta är att de vill bredda sitt maskinprogram från Chinfong och Tomac (Taiwan) och möta det växande intresset för större standardiserade pressar och kompletta presslinjer.

– Intresset för program från Taiwan visar sig främst från de kunder som fokuserar på helhetslösning för automatisering runt en standardpress, och som ofta äger sin verktygskonstruktion, säger Patrik Olson.

Fokus läggs på standardiserade verktyg med kassettsystem för snabba verktygsbyten. Även bandanläggningen fokuserar både på avhaspling och återhaspling för att ge ekonomi för korta, orderbaserade batcher och därmed ökad produktivitet och konkurrenskraft.

Chinfong är idag världens 5:e största leverantörer av mekaniska pressar med en årsvolym på över 3300 pressar/år och med presskrafter upp till 4000 ton.

Tomac är idag en av de marknadsledande leverantörerna av bandanläggningar för automatisk laddning av bandet samt avancerade lösningar för återhaspling och integrering av magasin och coilvändare för bandrullar.