Precisionschucken är i rostfritt ädelstål och består av endast 3 olika komponenter för enkel montering och rengöring.

Det krävs inga verktyg för att öppna eller stänga chucken utan det görs genom att rotera ytterringen med- resp. moturs. Chucken består av vändbara backar med en spännvidd på 0-100mm.

Repeternoggrannheten för fastspänning är <0,01mm och Centreringsnoggrannhet vid rotation <0,02mm

Chucken går att montera på alla fixtur- och nollpunkssystem på marknaden med en anpassad adapterplatta.