Genom nya och moduluppbyggda satsen drylin ZLW erbjuder “motion plastics”-specialisten igus konstruktörerna ännu större mångsidighet och designfrihet – de installationsklara axlarnas bredder, skenavstånd och material kan monteras efter era behov. På det sättet kan högprestationsaxlar implementeras till ett lågt pris.

Installationsklara, underhållsfria och smörjfria linjärstyrningar blir alltmer populära inom maskin- och fabrikstillverkning. System “från lager” som passar användarens konstruktionskrav perfekt är ovanliga För att förenkla produktvalen för konstruktörerna har “motion plastics”-specialisten igus utvecklat en konstruktionssats till sina drylin ZLW-axlar, med vilka kunderna kan montera sina egna system individuellt. I detta modulsystem kan bredder, skenavstånd och axellängder anpassas snabbt och enkelt. Tack vare kuggremsaxlarnas låga profil räcker även mindre installationsutrymmen till detta. Dessutom kan användare beställa tvärbalkar, skenor och slädar tillverkade av aluminium eller rostfritt stål. Det senare materialet är särskilt intressant för tillämpningar inom livsmedelsindustrin eftersom de flesta komponenterna är tillverkade i rostfritt stål. Detta är unikt för standardartiklar “från lager”. En maximal livslängd är möjlig i kombination med foder tillverkade av iglidur E7. Linjärstyrningarna kan levereras med igus motor eller anslutna till kundens, vilket ger en variabel motorintegrering i axelns högra och vänstra ände via massiva eller ihåliga axlar.

Nu är ännu större laster och ännu mer dynamiska tillämpningar möjliga

Tack vare den nya installationsstorleken ZLW-20 kan laster upp till 75 kg lyftas, med maximala slaglängder upp till 3 000 mm. Den breda drivremmen klarar också höga hastigheter på mer än 5 m/s, beroende på last. Kuggremmen i polyuretan med stålkabelförstärkning placeras centralt på släden med önskad remspänning. Tillämpning under vatten är också möjlig med en speciell rem. Spårade kullager ger ett stabilt stöd och ökad energieffektivitet. Tyst drift och lång livslängd i kontinuerlig drift gör de installationsklara systemen intressanta för en mängd tillämpningar, t.ex. de mest varierade hanteringsuppgifterna inom livsmedels- eller laboratorietekniken. Tack vare den öppna utformningen är linjäraxlarna enkla att rengöra och okänsliga för smuts.