Affärsområdet VA Tooling har fått en ny order på pressverktyg från en underleverantör till svensk lastbilsindustri till ett värde av ca 5 Mkr.

Harriet Lidh, VD för VA Tooling, kommenterar: – För oss känns detta extra tillfredställande eftersom ordern togs i stor konkurrens. Vi ser det som ett bevis på att vi utvecklas i rätt riktning och även stärker vår position på den svenska fordonsmarknaden.

VA Automotives affärsidé bygger på ett helhetskoncept för fordonsindustrin, där kunden är i centrum. De kan antingen välja helheten eller få hjälp med delar av produktionsprocessen. De senast tagna ordrarna verifierar också våra kunders behov och visar att VA Automotives affärsidé ligger helt rätt i tiden!