KUKA Nordic AB kompletterar AGILUS-familjen med en efterfrågad EX- klassad standardrobot. Den nya KR AGILUS sixx EX skapar möjligheter att automatisera med elförsörjda robotar i explosionsfarliga miljöer inom exempelvis kemi-, plast- och coatingindustri.

Företag som tillverkar produkter i explosionskänsliga industrimiljöer där uppkomsten av statisk elektricitet eller gnistbildning skulle vara förödande har vanligtvis automatiserat med hjälp av pneumatiskt styrda maskiner. Mer flexibla, men eldrivna, robotar har inte kunnat användas på grund av risk för explosion.

” Men med KR AGILUS sixx EX öppnas nya möjligheter att automatisera produktionen eftersom den här standardroboten är EX-klassad och inte genererar statisk elektricitet när den rör sig”, säger Joacim Lorentsson, nordisk försäljningschef för KUKA Nordic AB.

Olika former av gas, ånga, damm och dimma kan explodera vid minsta gnista. Alla de här miljöerna ställer därför extra krav på maskiner och robotar som arbetar där. Och robotiken i AGILUS-familjens nya variant KR AGILUS sixx EX motsvarar de kraven.

“Den tekniska lösningen som gör att den inte avger statisk elektricitet och antänder något i omgivningen bygger på övertryck inuti roboten”, säger Joacim Lorentsson.

För tillverkare som i dag är låsta i stationära produktionsutrustningar eller pneumatiskt styrda maskiner kan KR AGILUS sixx EX bli en viktig ingrediens för att skapa flexiblare produktionslinor för exempelvis tillverkning av unika detaljer i stora volymer.

“Speciellt eftersom det är en standardrobot som är enkel att programmera och att koppla ihop med tilläggsprodukter”, säger Joacim Lorentsson.

KR AGILUS sixx EX har en payload på 6 kilo. Krävs det större EX-klassade robotar som support för att skapa långa produktionslinor kan KUKA dock ta fram sådana på kundernas begäran. KR AGILUS sixx EX har generellt sett samma specifikationer som övriga medlemmar i AGILUS-familjen vad gäller mjukvaror, verktyg, tilläggsprodukter och installation.

“Det är bara på märkskylten som skillnaden märks i form av EX- beteckningen”, säger Joacim Lorentsson.

KUKA Nordic AB börjar leverera KR AGILUS sixx EX under hösten.