Fortsatt användning av skärvätska

Trots att utvecklingen de senaste åren tagit stora steg inom produktionsmetoder där skärvätskan spelar en mindre, eller t.o.m. obefintlig roll, (t.ex. minimalsmörjning, 3D-printing och torrbearbetning) kommer den vattenbaserade skärvätskan i stor utsträckning att fortsätta användas inom industrin. De moderna metoderna har begränsade användningsområden och kommer inte nämnvärt att påverka användningen av skärvätska i den breda produktionen.

En effektivare skärvätskehantering

Industrin har under de senaste åren upplevt en snabb utveckling där nya effektivitetshöjande rutiner införts, vilket har gjort det möjligt att drastiskt öka produktiviteten. Det har skapats en kultur där varje millisekund i produktionen mäts och registreras som sedan ligger till grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Skärvätskehanteringen har dock glömts bort i denna effektiviseringsjakt och har sett likadan ut i snart 30 år. Det är skrämmande att se hur en del maskintillverkare har utrustat sin högproducerande maskin med en skärvätsketank och ett filter som är under all kritik och som kommer att leda till oundvikliga produktionsstopp.

Maskinen köps in eftersom den har snabba bearbetningstider och verktygsbyten eller för en skärprestanda utöver det vanliga. Man vill öka produktiviteten men lägger krokben för sig själv genom att inte ta med skärvätskan i beräkningarna.

Nästa steg för industrin är att komma ikapp med skärvätskehanteringen. Industrin kommer i framtiden inte att ha råd att bortse från skärvätskan. Samma krav kommer att börja ställas på den som på resten av verksamheten.

Kundkrav tillsammans med certifieringar kommer också att driva förändringen. Framtidens skärvätskehantering kommer därför att kräva realtidskontroll på dess viktigaste parametrar. Detta kommer att vara en input till den automatiserade justeringen, till exempel dosering av komponenter.

Färre kemikalier

I takt med att fler och fler kemikalier utreds, och negativa hälsoeffekter uppdagas, kommer viljan att använda dem att bli lägre.

Detta kommer att leda till skärvätskor som är känsligare för mikrobiologisk tillväxt. En skärvätska utan gift kommer att ställa högre krav på filtersystem, rörsystem och tankar. Även skärvätskehanteringen kommer att behöva bli noggrannare då vätskorna blir mer instabila.

Det är stora förändringar på gång där det krävs ett annat och nytt sätt att tänka kring skärvätskor. Vätskorna kommer att spela en större roll i framtidens produktion, men det är väl på tiden?