Sem AB i Åmål, med 110 anställda, och Sems dotterbolag i Kina, har sålts till riskkapitalbolaget Procuritas. Köpeskillingen är hemlig. Affären görs när hundraåriga Sem har ett rekordår bakom sig.

– Vi är trygga med att vi tillsammans med våra ägare kan ta nästa steg mot ökad tillväxt, säger Sems vd Tom Gustavsson.

För tre och ett halvt år sedan sålde miljö- och teknikkoncernen Opcon Sem AB till det tyska riskkapitalbolaget Perusa Fund 2. Nu säljer Perusa vidare till Procuritas Capital Investors, som är ett svenskägt bolag med säte i skatteparadiset Guernsey, men som drivs från Stockholm.

– Att det är ett svenskt bolag tycker vi är bra, säger vd Tom Gustavsson.

Tuff period bakom sig

Sem i Åmål har en tuff period bakom sig, där organisationen slimmades. Produktionen automatiserades ytterligare och anställda sades upp under 2014. Men efter effektiviseringen bar det uppåt igen och företaget kunde på nytt anställa under 2015.

– Sem går bra. 2015 var ett rekordår och Perusa har fått bra avkastning hos oss. Nu är vi redo att ta nästa steg tillsammans med nya ägare. Nu kan vi öka fokus på tillväxt genom att investera mer i säljresurser och samtidigt öka utveckling på tekniksidan för att svara upp mot våra kunders behov, säger Tom Gustavsson.

Nya maskiner

Den satsningen har redan inletts. Sem AB i Åmål har satsat 20 miljoner kronor på nya maskiner för att tillverka den nya generationens injektorsstatorer.

Sem är världsledande när det gäller statorer till dieselinjektorer, tändsystem för naturgasmotorer och tändsystem för småmotorer. Det är också dessa tre områden företaget kommer att fokusera satsningen på under den närmsta framtiden.

– Vi skall öka satsningen på att utveckla nya system. Vi har en spännande tid framför oss, säger Tom Gustavsson.

Sem AB i Åmål har i dagsläget 110 anställda. I det kinesiska dotterbolaget finns ytterligare lika många. Den senaste tiden har tre personer nyanställts i Åmål.

– Det är inte omöjligt att det blir fler, säger Tom Gustavsson.

Åmål huvudort

I och med affären, som blev klar i förra veckan, är verksamheten tryggad för Sem AB i Åmål för överskådlig tid framöver, menar Tom Gustavsson.

– Ingenting kommer att förändras när det gäller ort för verksamheten och det är viktigt att slå fast. Åmål kommer även i fortsättningen att vara huvudort för hela Sem AB.

Under fredagen besökte Sems vd Tom Gustavsson Procuritas i Stockholm, för en rejäl presentation av var företaget står i dag.

– Med Sems starka position på en attraktiv nischmarknad har företaget en solid grund för fortsatt tillväxt, säger Tomas Therén, delägare i Procuritas Partners AB, i ett uttalande om affären.