Med en ny produktionsanläggning och flera rekryteringar flyttar marknadsledaren Uddeholm fram positionerna inom verktygsstål och säkrar sin plats som nummer ett inom specialstål.

Den senaste satsningen för att utveckla tillverkningen hos Uddeholm är en produktionsanläggning för AM-stål, ett verktygsstål av världens mest finfördelade stålpulver. Investeringarna i utrustning och kompetens är ett sätt för hela företaget att rusta för framtiden, med ännu mer fokus på att utveckla marknadens bästa specialstål.

– Med AM får vi pusselbiten som saknats tidigare. Det här är ett exklusivt stål för kunder med höga krav. Tack vare Uddeholms mångåriga kompetens inom metallurgi och applikationer kan vi hitta rätt stål för kunden från start och erbjuda den totala helhetslösningen. Det är det som skiljer oss från konkurrenterna, säger Uddeholms Atomiseringschef, Jesper Vang.

AM är en förkortning av additive manufacturing och tillverkningen av produkter av AM-stål är en oerhört avancerad och komplex process. Produkten byggs upp lager för lager av ett extremt finfördelat stålpulver, till skillnad från konventionell tillverkning där man skapar den genom att svarva och fräsa bort material.

Verktygsstålet i pulverform tillverkas genom tekniken gasatomisering och i produktionen förvandlas pulverstålet till färdig applikation genom 3D-printing med laser. Att Uddeholm nu kan tillverka det värdefulla pulvret själva är ett stort steg framåt för företaget och avgörande för att säkra sin plats som nummer ett på marknaden.

Med flera framstående rekryteringar inom forskning och utveckling säkrar Uddeholm nu kompetensförsörjningen för framtidens specialstål och får nya kunder, samtidigt som man kan erbjuda befintliga kunder ännu mer. Dessutom har man anställt en person till marknadsavdelningen, för affärsutveckling inom AM-segmentet.

– Den här enheten kommer att användas för produktion av AM-pulver, men också för produktutveckling samt processutveckling av konventionellt pulverstål. Det här är en naturlig utveckling, vi är bäst i branschen och våra kunder efterfrågar den här kompetensen. Nu möter vi deras behov och leder utvecklingen framåt, säger Pär Emanuelsson, marknads- och försäljningsdirektör hos Uddeholm.

Utöver pulvertillverkningen och personalen i Hagfors har Uddeholm investerat genom att bli delägare i Additive Manufacturing Centre, AMC, i Düsseldorf. Där bygger man upp en avdelning för forskning och utveckling speciellt inriktad på AM-stål och 3D-printing.

– Det är en ambitiös satsning som kommer att göra marknaden för AM-stål mer robust än tidigare. Den nya anläggningen tillsammans med arbetet i Düsseldorf gör oss unika på marknaden för specialstål, säger Jesper Vang.

Uddeholms produktion av AM-pulver beräknas vara i full gång i slutet av sommaren. Den första stålsorten inom segmentet lanseras redan nästa år.