Högskolan Väst, Chalmers och Swerea har tagit initiativet till att skapa en nationell arena för 3D-printing i metall. Den 16 juni skedde den officiella invigningen av det nya laboratoriet.

Syftet med arenan för 3D-printing är att öka takten inom forskning, utbildning och informationsspridning för att stärka den svenska verkstads- och metallindustrins konkurrenskraft. Under torsdagen var det äntligen dags för invigningen av det nya laboratoriet som är beläget på Produktionstekniskt Centrum, PTC, på Innovatumområdet i Trollhättan.

Vision att bli världsledande

Sedan drygt ett år tillbaka har visionen för parterna varit att göra Sverige till världsledande inom 3D-printing i metall.

– Jag tror att vi har alla förutsättningar att bli det om vi är enade och samlar våra krafter, säger Per Nylén, verksamhetsledare för Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö.

Kan styra exakt hur material styrs

3D-printing går från enkla plastskrivare för hemmabruk till mycket avancerade maskiner för tillverkning av komplexa flyg- och fordonskomponenter, stationära gasturbiner och individanpassade medicinska implantat. 3D-printing kan styra exakt hur material byggs, vilket ger en oöverträffad produktionsflexibilitet och optimalt resursutnyttjande. Tekniken ger även möjligheter att skapa nya typer av produkter som inte kan produceras med dagens teknik.