Det är en självklart pusselbit till de parallella industrimässorna med Svets och fogning, Verktygsmaskiner och automation. Dessutom ligger Elmia och Jönköping mitt i det industriella Sverige.