Mellan 25 och 26 Maj höll Bodycote och AGA sitt 6 :e In-Depth seminare i Saltsjöbaden.

Det som började som internutbildning för de anställda på Bodycote och AGA har växt till ett internationellt värmebehandlingsseminarium dit även kunder, samarbetspartners, universitet och konkurrenter bjuds in. Seminariet hålls vart annat år.

Temat dessa två dagar var värmebehandlingsprocessen Sätthärdning/Karbonitrering och Surface Engineering.

Över 120 gäster samlades under två hela dagar för att lyssna på ett 20-tal internationella erkända experter inom dessa material tekniska områden. Bland gäster fanns i princip alla större svenska globala företag inom bland annat fordon och gruvindustrin.

Att AGA och Bodycote lyckas fånga så stor kompetens på en och samma plats visar tydligt att de av sina kunder själva anses vara världsledande inom sina teknikområden.

Som program namnet i sig anger är det mycket djupgående kunskap som förmedlas inom specifika områden. Och tillsammans ger de en ökad förståelse om hur olika faktorer samverka eller motverkar materialegenskaperna som eftersträvas.

Det är inte bara etablerade experter som får möjligheter att framföra senaste rönen. Utan också andra intressenter ges tillfälle att presentera nya kunskaper inom de nämnda teknikområdena.

Ett exempel på detta var ANS, Applied Nano System AB, från Uppsala som visade på några sätt att med nanoteknik förbättra de tribologiska egenskaperna på nitrerhärdade ytor.

Seminariet fick betyget mycket godkänt. Och en viktig punkt som många framförde var de intressanta diskussionerna som skedde efter och mellan föreläsningarna.

På återseende år 2018 !