En hetisostatpress (HIP) från Quintus Technologies i Västerås kommer snart att komplettera den högteknogiska maskinparken i det 1 000 kvadratmeter stora centret för 3D-printing (Additive Manufacturing, AM) av metallprodukter som nyligen öppnats i Davie, Florida, USA, av Sintavia LLC, experter på 3D-printing i metall.

Quintus Technologies press av modellen QIH 15L ger Sintavia en kapacitet för serieproduktion av metallkomponenter som kan möta de höga kvalitetskrav som ställs från bolagets kunder inom flyg- och försvarsindustri.

– Utan tillgång till HIP-teknik finns det en risk för att metallkomponenter tillverkade med 3D-printing innehåller porositet och att materialet inte konsolideras fullt ut. HIP-tekniken ger oss en 100-procentig densitet i produkterna, säger Sintavias grundare Brian Neff, som upptäckte 3Dprintingens fördelar under en lång karriär inom komponenttillverkning för flygbranschen.

Pressen som levereras till Sintavia är utrustad med Quintus egenutvecklade Uniform Rapid Cooling (URC™) som, genom att erbjuda både densifiering och värmebehandling i samma enhet, kortar cykeltider och bidrar till högre produktivitet. Sintavias QIH 15L kommer att bli betydelsefull för bolagets kunder inom flygbranschen när det gäller deras möjligheter att möta kraven på allt snabbare och kortare tillverkningsprocesser.

Sintavias press har en värmezon på 186 x 500 millimeter, ett presstryck på 207 MPa och klarar temperaturer upp till 1 400 grader Celsius. Den nya modulära utformningen både minskar installationstiden och gör pressen mindre utrymmeskrävande. Den levereras som en komplett enhet med system för tryckuppbyggnad, kylenhet, transformatorer, elskåp och tryckkärl, monterad på en ram på 262 x 186 centimeter.

– Quintus HIP-system sätter industristandarden för teknik och för säkerhet, säger Sintavias medgrundare och VD Doug Hedges. Värmebehandling är en spridd teknik, men det finns inte mycket ledig HIP-kapacitet i dagsläget. När efterfrågan och kraven ökar vill vi vara långt framme och själva kunna styra vår tillgång till HIP, tillägger han.

– Som en av de första anläggningarna i sitt slag ligger Sintavia verkligen i framkant av den revolution som 3D-printingtekniken innebär. Vi är naturligtvis glada att kunna stötta dem i deras arbete för flyg-och försvarsindustrin, säger Quintus Technologies VD Jan Söderström.

Pressen, som är helt förtestad i Quintus anläggning i Västerås, skeppas från Sverige i juli och ska vara installerad och i drift under september.

– När 3D-teknik fortsätter att slå igenom i allt fler tillverkningskedjor, inte bara hos flyg-och försvarsindustrierna, kommer det att komma allt fler applikationer som kräver HIP-teknik. För vissa kritiska komponenter kommer HIP mer eller mindre att bli branschstandard, säger Brian Neff.

– Att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med våra kunder är bland det viktigaste i vår dagliga verksamhet. Sintavia är varmt välkomna in i Quintusfamiljen, säger Jan Söderström.