Grundfos AB har signerat ett avtal innebärande att Rebot AB från och med den 8 augusti köper och tar över produktionsenheten Wåge i Töreboda.

Wåge har sedan 10 år ingått i Grundfos AB och producerat kundanpassade prefabricerade pumpstationer för avlopp och renvatten för primärt den kommunala och industriella sektorn för den svenska och norska marknaden. Grundfos och Rebot har signerat ett tvåårigt avtal där Rebot blir preferred supplier till Grundfos verksamhet i såväl Sverige som Norge.

”Det är min övertygelse att vi med Rebot har fått precis rätt partner för att långsiktigt växa inom segmentet VA”, säger Grundfos AB:s VD Johan Ekstedt och fortsätter: ”Att det har varit en fördel för oss att driva verksamheten själva råder det ingen tvekan om men genom denna renodling kan vi koncentrera oss på att hålla fast i den fina utveckling vi har haft inom VA de senaste åren, trygga i att vi har en partner som kan leverera pumpstationer och fortsatt utveckla verksamheten i Töreboda.”