Kommer framtidens flygplan att helt och hållet vara tillverkade med hjälp av 3d-skrivarteknik. Ja, mycket talar för att utvecklingen är på väg i den riktningen.

Airbus, som kanske är världens främsta tillverkare av passagerarflygplan, har redan hunnit långt när det gäller att använda sig av 3d-skrivarteknik för både utveckling och tillverkning av sina flygplan. Allt fler komponenter tillverkas numera med hjälp av 3d.

Ett steg i den riktningen är Thor, en obemannad farkost, som helt och hållet tillverkats med 3d-teknik. Farkosten väger 25 kilo, är fyra meter lång och har ett vingspann som mäter fyra meter. Men det mest remarkabla är att farkosten redan provflugits så sent som i höstas förra året och klarat testet med bravur. Nya testflygningar kommer att göras i sommar. Namnet Thor är för den nyfikne en akronym för Test of High-tech Objectives in Reality.

En av fördelarna med att använda sig av 3d-teknik är att flygplanen, som i det här fallet, kan byggas på bara några få veckor jämfört med som tidigare månader samtidigt som kostnaderna blir betydligt lägre än vad som är brukligt när man tar fram flygplan för tester.

Alla komponenter i det förarlösa testplanet, ett femtiotal, förutom de två motorerna och kontrollsystemet är tillverkade med 3d-skrivare. Erfarenheterna från Thor-försöken hoppas Airbus efter hand kunna föra över till företagets befintliga produktion av bland annat passagerarplan.