Genom att bli en del av ett större mässkoncept lyckades Elmia Svets och Fogningsteknik i år locka ännu flera utställare och besökare. Fokus riktades på smarta innovationer och effektiva lösningar.