Ravema har nu även integrerat Ravema Smart Automation i Smooth styrsystem.

Den nydesignade intuitiva operatörsgränssnittet är optimerad och disignad för att passa dagens arbetssätt med smarta telefoner och läsplattor, kommando sker direkt på maskinens touchskärm, ingen separat skärm för robot behövs, de är nu alltså sammanlänkade i samma operatörspanel.

Den designade operatörspanelen anpassas delvis för varje enskild maskinmodell så operatören känner trygghet och kan identifiera sig med maskinutrustningen. Med några enkla knapptryckningar på touchskärmen programmes roboten på ett intuitivt sätt för att lätt komma igång med utrustningen.

Detta är en riktigt stor nyhet inom integration i styrsystem mot externa robotutlösningar.