Ny teknologi för stickmoduler, klingor och monoblock hållare,Speciellt kylsystem där kylvätskan riktas under spånan ökar skärets livslängd avsevärt.

Åtskilliga lösningar på hur man bäst kyler skäret vid avstickning och spårsvarvning har sett dagens ljus, gemensamt för samtliga är dock att en stor del av kylvätskan styres undan innan den når ingreppsstället.Speciellt vid djupa spår- och avstickningar reduceras kyleffekt och spånevakuering högst avsevärt.

ARNO®-Werkzeuge har via en nyutvecklad teknik kallad ARNO-ACS Cooling System lyckats att eliminera detta problem.Det nya systemet ger en optimal kylning av skäreggen under hela bearbetningsförloppet, även vid djupa instick hålles skäret kylt och kan därmed bibehålla effektiviteten under hela skärprocessen.

Två varianter står till förfogande: ACS1 med en kylkanal och ACS2 med två kanaler.I utförandet ACS1 handlar det om en kylkanal mellan spännhake och skärets översida, där kylvätskan förutom att riktas direkt mot skäregg/ingreppsställe även leds under spånan, medan ACS2 har ytterligare en kylkanal som riktas mot skäreggens framsida.