Nikon Metrology har presenterat ännu en ny mätmaskin, som mäter beröringsfritt med hjälp av en nyutvecklad laser sensor, mäter i hög hastighet detaljens ytor för senare formutvärdering.

Marknadens snabba utveckling av komplexa detaljer har ökat efterfrågan på snabb noggrann mätning av komplexa ytor. Nikons ledande position inom laserscanning har skapat grunden för denna typ av utrustning vilken är mycket snabbare än konventionell kontaktmätning.

Nya Nikon HN-C3030 är en ny kompakt mätmaskin som realiserar snabbhet och noggranna mätningar för analys av hela former av komplexa detaljer. Mäter t.ex. ett Gleason kronhjul 250 mm till en personbil på ca. 5 minuter. Idealisk för samtliga komplexa detaljer och verktyg som hobbar, fräskroppar m.m.. Dedikerade mjukvaror finns tillgängliga att utföra komplexa analyser för olika sorters kugg. Gleason koppling finns för återkoppling direkt till Gleason maskin för korrigeringar. Samt utvärdering av Gleason verktyg, fler alternativ kommer. Resultatpresentation enl. gällande std. .

Nya HN-C3030 använder sig av ett nydesignat tilt huvud för laserscannern som möjliggör mätning ifrån olika håll då detaljen roterar. Laserscannern har ett arbetsavstånd av 98.6 mm o ch skapar 120.000 mätpunkter per sekund och med MPE= < 0,005 mm. (MPE sfär, MPE plan.)

Nikon HN-C3030 är en kompakt mätmaskin med fotavtrycket 1450*1550 mm och höjd 1980. Kan nyttjas utanför temperatur reglerade områden tillsammans med en tempregulator som skapar en konstant inre temperatur