H100 avstickningsblad med dubbla utgående kylkanaler i klampfingret och underskäret
För spår- och avstickning med bredd 3 mm. Fördelarna med dubbla kylkanaler är en bättre spånkontroll, längre skärlivslängd och bearbetning med högre skärhastigheter än normalt.