Den fjärde industriella revolutionen är på framfart, både i Europa och över hela världen. Det handlar om smarta, automatiserade lösningar och uppkopplad produktion för ökad flexibilitet, kortare ledtider och individuella produkter.

Den pågående digitaliseringen av svensk tillverkningsindustri kommer att få en tydlig och märkbar påverkan. Förutsättningarna för att leda utvecklingen och öka vår konkurrenskraft, har vi.

Men vilka utmaningar står vi inför när det gäller teknologiutvecklingen för den digitala fabriken? Det och mycket mer svarar Philipp Ramin på under tisdagens gemensamma konferens ”Digitalisering – möjligheter och utmaningar för svensk industri”. Konferensen inleds med en genomgång där konceptet förklaras närmare. Konceptet bryts sedan ner till praktik genom några företagsexempel. Konferensen avslutas med en längre frågestund med alla talare, där publiken kan ställa frågor.

Philipp Ramin arbetar i Tyskland för German Innovation Centre for Industry 4.0, som verkar för teknologiutveckling och konceptutbildning för den digitala fabriken. Han kommer till Elmia för att sprida konceptet.

Fokus är digitalisering av tillverkningen, men också på människa-maskin-kommunikation och hur dessa kan samverka. Klart är att den digitala fabriken och utvecklingen erbjuder oanade möjligheter i alla branscher inom tillverkning.