Hur bedömer man en maskins noggrannhet och vilka krav ska man ställa? Det och mycket mer besvaras under seminariet ”Nyttan med standarder i det dagliga arbetet” på Elmia Verktygsmaskiner.

Företag som arbetar med uppmätning av verktygsmaskiner har ofta behov av att veta vilka standarder som gäller och hur innehållet ska tolkas. Det kan handla om att anpassa maskiner eller mätutrustning till kommande krav i nya standarder. På Elmia Verktygsmaskiner kommer Eskil Norberg, delägare och servicetekniker på Maskincentrum i Örnsköldsvik samt medlem i TK491 (Uppmätning av Verktygsmaskiner) på SIS (Swedish Standards Institute), tillsammans med Britta-Stina Karlsson, projektledare på SIS, att hålla i ett seminarium där de informerar om konkurrensfördelarna med standarder och hur de underlättar bedömningar som måste göras för att se om maskinerna lever upp till förväntade krav.

– Vi kommer att informera om vikten av standardiseringsarbetet och öppna upp för besökarnas deltagande i den fortsatta utvecklingen av svenska och globala standarder inom området, säger Eskil Norberg.

Bland deltagarna finns leverantörer, användare och utförare för att skapa en så bred kunskapsbas som möjligt. Fredrik Trotzig, delägare och säljare på Maskincentrum i Örnsköldsvik, betonar vikten av standardiseringar för framtidens verktygsmaskiner. Han menar att det är en avgörande faktor för att undvika missförstånd mellan olika parter vid mätningar.

– Målet med standardiseringen är att underlätta förutsättningarna för att bedöma en maskins noggrannhet, hitta entydighet i uppmätningen samt att bedöma när en maskin behöver åtgärdas. Genom kunskap om hur man kan tolka standarder möjliggör också ökad trovärdighet mot både kunder och partners, säger Fredrik Trotzig.

Seminariet riktar sig till tillverkare, konstruktörer, leverantörer, produktansvariga, säljare samt utförare av maskiner och mätinstrument.

Norrlandsföretaget Maskincentrum i Örnsköldsvik, som också är utställare på mässan, nyetablerar sig i södra Sverige och har i dag 19 anställda. Målet är att expandera i hela landet och ha 40 anställda i företaget inom fem år.