Den nya skruvbaserade oljeskimmern avskiljer mer än dubbelt så mycket läckolja per timme än en traditionell bandskimmer vilket resulterar i en ökad hållbarhet på skärvätska och verktyg samt en bättre arbetsmiljö.

Läckolja är en av de största orsakerna till försämrad kvalitet på skärvätskor och bidrar dessutom till försämrad maskintoleranser. Om läckolja inte avskiljs behöver skärvätskan kontinuerligt bytas ut, något som i länden blir mycket kostsamt. Läckoljan bidrar även till bakterietillväxt i skärvätskan. När bakterierna sedan sprids i luften kan de ge upphov till allergiska reaktioner samt sprida en obehaglig doft i verkstaden.

Tekniken utnyttjar skillnaden i viskositet mellan olja och skärvätska, där oljan som har högre viskositet än skärvätskan fastnar på en roterande skruvanordning och sedan avskiljs. Den skruvbaserade oljeskimmern separerar ut 126% mer läckolja per timme än en traditionell bandskimmer utan att få med någon större del av skärvätskan. Detta är ett helt nytt sätt att avskilja läckolja som förutom hög effektivitet och minimal skärvätskeförlust har låga underhållsbehov, låg driftkostnad och en kompakt design.

Tekniken är utvecklad i Japan av företaget RIX på uppdrag av en världsledande aktör inom fordonsindustrin och är numera en standard i japanska fabriker. 3nine har nu inlett ett samarbete med RIX om sälja den skruvbaserade oljeskimmern i Europa.