Ett lättare flygplan förbrukar mindre bränsle än ett tyngre. Den enkla sanningen ligger bakom den intensiva forskningen inom ramen för Vinnovas program Innovair.