Hexagon Manufacturing Intelligence har lanserat ett specialutvecklat skyddskabinett för koordinatmätmaskinen (CMM) TIGO SF; en maskin anpassad för verkstadsgolvet. Med TIBOX förbättras skyddet för system som drivs i de mest extrema verkstadsmiljöerna – det skyddar mot damm, luftburna förorenande ämnen, oljepartiklar och andra föroreningar i tillverkningsmiljön.

TIBOX är särskilt utformad för att skydda maskinen och samtidigt bevara den goda tillgänglighet som möjliggörs genom den utskjutande designen hos TIGO SF. Kabinettet ger ett fullständigt skydd utan att maskinen tar upp särskilt mycket mer utrymme. Tack vare de transparenta panelerna går det att göra visuella kontroller ur alla vinklar, och användarna har fullständig åtkomst till mätvolymen genom öppningarna som finns på tre sidor. Den integrerade belysningen är praktisk för operatörer som arbetar i mörka eller föränderliga ljusförhållanden, och med tillvalet Signal Tower kan användaren övervaka maskinstatusen från långt avstånd.

Med TIBOX får användaren även enkel åtkomst till maskinen vid både rutinartat och mer avancerat underhållsarbete. Den är helt kompatibelt med fästena för den integrerade skärmen och knappsatsen på TIGO SF, och jogbox-enheten är placerad i en praktisk position så att maskinergonomin och användarinteraktionen inte påverkas av det extra skyddet.

“Den karaktäristiska designen hos TIGO SF gör den väl lämpad för kontroller av små och medelstora delar på verkstadsgolvet”, säger Anna Maria Izzi, Product Manager vid Hexagon Manufacturing Intelligence. “När vi skapade TIBOX fokuserade vi på att öka skyddet för TIGO SF utan att fördelarna med den här designen gick förlorade. Även om själva maskinen är mer än tillräckligt robust för vanliga förhållanden på ett verkstadsgolv så är TIBOX ett fantastiskt tillval för användare som arbetar i extrema miljöer, för de som vill förlänga sina vanliga underhållsintervaller och för de företag vars standardförfaranden kräver att de använder ett kabinett.”

Från och med nu kan TIBOX beställas som tillval över hela världen vid alla nya beställningar av TIGO SF, eller som modifieringssystem för installerade enheter. Du kan få mer information hos din lokala försäljare eller representant för Hexagon.