Hexagon AB är en ledande global leverantör av informationsteknik som ökar produktiviteten och kvaliteten på geospatialt och industriellt arbete. Idag meddelar företaget att de har förvärvat Forming Technology Inc. (FTI) vars innovativa programvarulösningar för tillverkning är utformade för att minska utvecklingstiden och materialkostnaderna för plåtkomponenter.

Plåt används i stor utsträckning vid tillverkning av bilkarosser, flygplan, skydd för elektronik och inom många andra områden. Snabb, kostnadseffektiv design och tillverkning av plåtkomponenter är nyckeln till att uppfylla kraven på tillverkningseffektivitet.

FTI grundades 1989 och har sitt säte i Burlington, Ontario (Kanada). Företaget levererar lösningar för plåtdesign, simulation, utförbarhet och kostnadsberäkning till tillverkare av originalutrustning och underleverantörer inom bil-, flyg-, elektronik- och apparatindustrin. Produktportföljen på FTI innehåller den allra senaste tekniken och säljs via ett internationellt nätverk av återförsäljare. I kombination med ingenjörstjänster och expertis inom plåtindustrin kan företaget hjälpa kunder att kontrollera designen innan tillverkningen så att kostnaderna för arbete och material minskar.

”Att sluta cirkeln för feedback inom tillverkningen så att kvaliteten och produktiviteten ökar är en integrerad del av vår lösningsstrategi”, säger Ola Rollén som är President och CEO på Hexagon. ”Genom att kombinera CAE-tekniken (datorstödd ingenjörskonst) från FTI och deras kunskap om plåtteknik inom bilindustrin med våra lösningar för CAM (datorstödd tillverkning) och metrologi kan vi garantera våra kunder inom bilindustrin en avsevärd ökning av produktiviteten .”

“Från och med i dag går FTI helt samman med oss. Förvärvet har ingen betydande inverkan på Hexagons intäkter.” Avslutar Ola Rollén