På platser där det finns speciella krav, måste vi också använda speciella syntetmaterial. Om kunden t.ex. behöver ESD-skydd erbjuder motion plastics-specialisten igus det avledande materialet iglidur F2. Den här specialisten är särskilt lämplig inom textilindustrin eller där inga elektroniska komponenter får påverkas. För att kunderna även ska kunna tillverka specialkomponenter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt erbjuder igus halvfabrikat av iglidur F2 i nya storlekar, vilket gör det möjligt att utnyttja materialet på ett effektivare sätt.

Elektrostatisk laddning i maskinkomponenter leder bland annat till stora skador och dyra produktionsbortfall. Den lagrade statiska elektriciteten gör att okontrollerade urladdningar kan påverka elektroniska komponenter, bidra till en ökad brandrisk eller försvåra produktionsprocesserna. ”Men framförallt drar ställen med statisk elektricitet till sig kringflygande partiklar som damm eller fibrer som fastnar, vilket är ett problem inom till exempel textilindustrin”, förklarar René Achnitz, chef för verksamhetsområdet iglidur hos igus. ”Det kan leda till omfattande underhållsarbeten eller okontrollerade driftavbrott i maskinerna.” iglidur F2 utvidgar igus utbud med ett ESD-beständigt syntetiskt glidlagermaterial, som är anpassat till just denna typ av tillämpningar. Det är avledande och bidrar till konstant urladdning. Det låga ytmotståndet (mellan 103 Ω och 109 Ω beroende på komponentens geometri) minskar laddningsspänningen och bidrar till urladdningen.

För att kunna garantera största möjliga flexibilitet och tillgänglighet även vid ovanliga dimensioner eller komponenter tillhandahåller igus syntetmaterialet iglidur F2 nu även som halvfabrikat med 14 olika diametrar. På så sätt kan kunden själv tillverka sina komponenter utan onödigt mycket överblivet material.

Möjliga tillämpningar inom olika branscher

Vid sidan av sina speciella egenskaper har det nya syntetmaterialet iglidur-seriens fördelar, som är så utmärkande för igus. Det behöver inga smörjmedel, är underhållsfritt och har låg friktion. Därmed minskar produktionsstoppen och livslängden ökar. De dammbeständiga, korrosionsfria och lätta syntetglidlagren fungerar även under de höga varvtal som är vanliga inom textilindustrin. Med ett användningstemperaturområde på –30 °C till +165 °C utmärker sig iglidur F2 även med sin höga temperatur- och mediebeständighet.