Världens första UCI prob med justerbar last lanserat av Schweiziska Proceq, ledande tillverkare inom

Specialiserade att erbjuda portabla inspektions lösningar med “Swiss Precision”, har Proceq globalt etablerat en hög status med sina Equotip® hårdhetsprovare sedan starten 1975. Med lanseringen av UCI (Ultrasonic Contact Impedance) teknolologin förbättrar Proceq sin Equotip®550 till ett verkligt all-in-one instrument inom portabla hårdhetsprovare med integrering av samtliga metoder; Leeb, Portabel Rockwell och nu UCI.

Med innovationen av den dynamiska portabla Leeb metoden, revolutionerade Proceq hårhetsprovningen som följde samma statiska principer i över ett århundrade. Senare ledde detta till etableringen av världsomspännande Leeb standarder som ASTM A956 och ISO 16859 med spårbarhet till nationella mätplatser. Proceq har alltid fokuserat på att utöka sin kapacitet inom nyckel områden av hårdhetsprovning inom olika industrier. Kravet att hitta lösningar för specifika applikationer som t.ex. inspektion av svets och värme zoner ligger till grund för UCI (Ultrasonic Contact Impedance) metoden. 

Världens första UCI prob med justerbar last

Med den nya Equotip® UCI proben medföljer en globalt unik funktion med justerbar last. Detta erbjuder användaren att ställa in fem olika test laster från HV1 till HV5,  och erbjuder användandet av den ideala lasten för den specifika applikationen. En patentansökan är gjord för denna banbrytande teknik. Utöver detta är användarvänligheten exemplarisk och även en oerfaren användare guidas till att utföra stabila och opåverkade mätningar. Equotip® 550 UCI uppfyller kraven enligt ASTM 1038-2013 och DIN 50159-2015

Med Leeb, Portabel Rockwell och UCI, kombinerar nu Equotip® 550 tre av de mest använda portabla hårdhetsprovnings metoderna i ett och samma instrument. Kombinationen med Portabel Rockwell med antingen Leeb eller UCI kan nu utnyttjas att komma runt material och geometri beroende begränsningar och ändå vara helt portabel.

Täcker ett brett fält av applikationer inom hårdhetsprovning

Equotip® 550 kommer fulladdat med interaktiva hjälpmedel, handplockade från olika industrier som olja och gas, stål, fordon, flyg och övrig tillverknings industri för att öka pålitligheten och säkra noggranna mätningar.

Leeb rekyl hårdhetsprovning används i huvudsak för på-plats mätningar av stora smides- och gjutkomponenter men kan också användas på komposit, gummi och sten. Hårdhetsprovning med Portabel Rockwell i särskilt lämplig för tunna och lätta objekt samt skrap-känsliga polerade komponenter. UCI används för objekt med vilken som helst form och värmebehandlade ytor (svets inspektion, värmepåverkade zoner).