Tillsammans med Stenbergs har Euromaskin en monter på över 330m2, vilket är den största man någonsin har haft. På plats ryms både världsnyheter samt mer konventionella maskiner.

– På Elmia Verktygsmaskiner kommer Euromaskin att visa unika maskinlösningar som är nyheter för dom svenska kunderna. Vi är så stolta att få visa upp det, säger Euromaskins försäljningschef Mattias Peterzon.

Kunderna kommer bland annat att kunna se ett helt nytt unikt koncept från Zippel (se nedan) med en ny grad- och tvättteknik. En världsnyhet!

Euromaskin kommer också att för första gången visa en ny 2-spindlig horisontell fleroperationsmaskin från SW (se nedan) där man varje dag fräser aluminiumblock live. Maskinen är bland det snabbaste som visats med 2,25 sek spån till spån.

Zippel Gmbh:

Zippel-Sugino kommer visa en världsnyhet, Cleaning Inspection Center, inom segmentet tvätt, gradning & inspektion med certifikat 4.0. Tekniken ligger i absolut framkant vad det gäller miljö- & energibesparing. Tekniken bygger på tvätt, skölj och tork med olika typer av ånga samt granulatgradning både intern och externt på detaljer. Innan med liknande tekniker, ex. vatten har det endast varit möjligt att avlägsna mjuka/lösa grader, men med denna nya metod kan man avlägsna olika typer av grader på ett helt annat sätt. I sista steget på CIC finns en inspektionscell med möjlighet att finna partiklar större än 200 mµ och samtidigt avlägsna dessa. Detta betyder att man med varje detalj som passerar systemet får ett renhetsprotokoll.

SHW-Werkzeugmaschinen Gmbh:

SHW kommer att presentera den absolut senaste tekniken inom segmentet fräshuvuden. SHW var företaget som utvecklade det Ortogonala fräshuvudet och använder detta som standard i alla sina maskiner. Nu finns även dessa huvuden med ett varvtal upp till 30 000 RPM. Under mässan kommer det även hållas ett Innovationsseminarium med SHW, Montronix & Euromaskin för att diskutera mer ingående hur man på bästa sätt kan utnyttja och använda maskinerna.

Sangiacomo:

Sangiacomo kommer under mässan visa en 50 tons C-press. I och med det nya samarbetet mellan Euromaskin och Sangiacomo kommer vi att kunna erbjuda marknaden förmånliga erbjudanden på pressar. Vi kommer även att prata om hur just vi kan erbjuda en total lösning med presslinor samt service.

LPW Reinigungsysteme Gmbh

LPW kommer att ställa ut med en vattenbaserad, högteknologisk powerjet tvätt. En maskin för de som har höga renhetskrav. Detaljen som ska tvättas kan vara vilken geometri som helst som passar i kammaren. Med hjälp av rotation, ultraljud och powerjet spolning i fylld kammare får man ut spånor från djupa hål samt får en ren detalj. Efter tvättsteget sköljs detaljen med ett rostskydd för att senare avsluta med vakuumtorkning.

EMO Oberflächentechnik GmbH

Vätskan som man tvättar med kan antingen vara ett kolväte eller modifierad alkohol som båda är optimalt att tvätta med när man har svårtvättade detaljer med t.ex. rak olja, vax, silikon osv. En maskin av högsta kvalitet som ger optimal renhet med låga driftskostnader, optimal avfettning och rostskydd. Maskinen arbetar helt i vakuum och innehåller samtliga säkerhetskrav som ställs på utrustningen ifråga. Med ett slutet system, utan några utsläpp till avlopp är det ett minimalt underhåll som krävs för denna utrustning.

Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH

SW kommer att visa en nya horisontell 2-spindlig maskiner för aluminiumbearbetning W04-22. Maskinen är extremt snabb, spån till spån på 2,25 sekunder. Vi kommer att bearbeta live på mässan. Sänker tillverkningskostnaden med upp till 30% jämfört med 1-spindliga maskiner.