Nytänkande inom fräsning, nya solida verktyg som ger bättre stabilitet och svarvning när hög noggrannhet är ett krav, var några av inslagen när Stenbergs och Sandvik Coromant bjöd in till gemensam temadag i Jönköping mitten av februari.