Gührings nya borrar RT 100 typ C finns tillgängliga som ett specialverktyg från ø3 ipp till Ø20 mm och i längder upp till 7xD. Från ø6 mm är typ C borret utformat med den nya Trigon® kylkanalsutförandet.Ett antal designjusteringar har gjorts för att göra RT 100 typ C borret optimalt anpassat för bearbetning av långspånande stål:

Spånkanalsgeometri:

En spånkanalsgeometri med tight profil som är speciellt framtaget för långspånande stål försäkrar optimal spånevakuering även vid låga skärhastigheter.

Ytbeläggning:

En hög ytfinish och en jämn beläggning möjliggör för en optimal spånevakuering samt sänker den annars höga processtemperaturen.

Nya Trigon® kylkanalsdesign:

Den nya kylkanalsdesignen optimerar kylvätskevolymen, flödeshastigheten och flödesriktningen vilket gör att den höga processtemperaturen sänks. I jämförelse med konventionella cirkulära kylkanaler så är Trigon® kylkanaler speciellt anpassade för att få optimalt med kylning där värmeutvecklingen är som störst på skäreggen dvs huvudskäret och hörnen.

Skäreggsgeometri och preparering:

Konkavt formade huvudskäregg garanterar optimala borrar –och skäregenskaper för bearbetning av långspånigt material. Processkrafter och processtemperaturer minskas avsevärt.

Tack vare en speciell eggpreparering, tillsammans med en speciell geometri och en perfekt ytfinish så förlänger det verktygslivslängden avsevärt. Dessutom motverkas generering av urflisning och löseggsbildning.