Störnings- och avbrottsfri teknik i METTLER TOLEDOs uppdaterade TDL-portfölj ger bättre processkontroll och lägre underhållskostnader. METTLER TOLEDOs portfölj av TDL-sensorer (tunable diode laser) utökas med fyra nya enheter. 

TDL-tekniken ger tillförlitlig gasanalys och minimalt underhållsbehov i kemiska och petrokemiska processer. TDL – en kontaktfri mätteknik utan rörliga delar – är ofta mer tillförlitlig och processtolerant än teknik där det krävs provextraktion och provkonditionering. Kortfattat kan TDL beskrivas som en laserstråle, justerad för den gas som ska mätas. Laserljuset får passera genom en lins till en mottagare. En analys av laserljuset vid mottagaren ger information om gasens sammansättning.

Till skillnad från andra InSitu TDL-utföranden, har GPro 500-enheterna en prob som är placerad i gasflödet. En lins i probens ände ”skickar tillbaka” laserstrålen till mottagaren i mäthuvudet. Utförandet innebär att installationen förenklas eftersom det inte krävs någon inpassning av laserstrålen, vilket annars kan vara ett komplicerat moment i InSitu monterade TDL:er.

GPro 500 har tidigare funnits i varianter för mätning av O2, CO och fukt. Nu har serien utökats med modeller för mätning av O2 och temperatur, CO%, CO2% samt en kombinerad variant för CO2% och CO%, vilket ger en komplett produktportfölj för många raffineringsprocesser där man normalt använder paramagnetiska och extraktiva NDIR-mätare. Möjliga applikationer kan vara katalysatorregenerering vid fluidiserad katalytisk krackning, eller produktion av etylenoxid och renad tereftalsyra.

För processer där det krävs noggrann extraktiv mätning av små koncentrationer har METTLER TOLEDO utvecklat en anpassningscell som ger 10 meters effektiv optisk längd och 10 gånger högre mätupplösning.