När vi pratar om skärande bearbetning kommer ofta verktygen och deras egenskaper i fokus. Tillverkarna är många och aktiva i sin marknadsföring – det räcker med att bläddra i något nummer av denna tidskrift (Del1) för att förvissa sig om det. Verktyg för plåtbearbetning för en mer anonym tillvaro, och det är något som tillverkaren Wilson Toll vill ändra på.